17.04.2024

Афінські новини

Новини українською мовою з Греції

Податок для самозайнятих – 5 категорій


Створено DALL·E 3

В останній редакції законопроекту для 730 000 фрілансерів, самозайнятих та індивідуальних підприємців пропонується 5-ступінчаста система оподаткування.

Згідно з новою системою, яка застосовується з доходів 2023 року, які будуть оподатковуватись у 2024 році, професіонали діляться на п’ять категорій:

1-а категорія. Професіонали, звільнені від поставленого доходу. До цієї категорії належать:

 1. Нові спеціалісти протягом перших 3 років своєї діяльності.
 2. Фермери.
 3. Ті, хто отримує зарплату за блочним контрактом та має до 3 роботодавців.
 4. Фахівці з інвалідністю, що дорівнює або перевищує 80%.

2-а категорія. Фахівці, котрим рівень осудного доходу знижено на 50%. До цієї категорії входять:

 • мають інвалідність від 67% до 79%.
 • що здійснюють діяльність та мають основне місце проживання в населених пунктах з населенням до 500 осіб та на островах з населенням менше 3100 осіб
 • є батьками неповної сім’ї з неповнолітніми дітьми
 • є батьками, які мають на утриманні дітей з розумовою або фізичною відсталістю не менше 67%
 • є батьками багатодітних сімей.

preview

Створено DALL·E 3


3-тя категорія. Професіонали із сезонною діяльністю.

Для видів підприємницької діяльності, за якими законодавством встановлено тимчасові обмеження на роботу протягом податкового року, поставлений дохід розраховуватиметься, виходячи з місяців роботи бізнесу, тобто пропорційно числу робочих місяців. Наприклад, якщо бізнес працює 6 місяців на рік, то мінімальний дохід буде зменшено вдвічі.

4-я категорія. Професіонали, для яких осудний дохід застосовується без скорочень та винятків.

Положення законопроекту встановлюють рівень осудного доходу від ведення індивідуальної підприємницької діяльності. Крім того, податок на підприємницьку діяльність спочатку знижується на 50% для всіх самозайнятих осіб з 2024 року і скасовується протягом двох років.

У той же час для кожної філії фізичних осіб податок на бізнес знижується до 300 євро з 600 євро, які зараз діють. Мінімальний розмір внеску збільшується залежно від стажу професійної діяльності, загального фонду оплати праці та суми обороту підприємства.

preview

Створено DALL·E 3


При розрахунку податку враховуються такі показники:

 1. Мінімальна заробітна плата, що застосовується, плюс 10% за кожні 3 роки професійної діяльності після перших 6 років або максимальна річна заробітна плата, що виплачується фрілансером своєму працівникові. У розрахунок приймається більша з двох сум, але у будь-якому разі не більше 30 000 євро.
 2. сума обороту бізнесу. Зокрема збільшення становить 5% від суми, яку оборот особи, що несе відповідальність, перевищує середньорічний оборот C.AD
 3. 10% витрат на оплату праці персоналу в розмірі не більше 15 000 євро.

Мінімальний чистий дохід встановлений у розмірі не більше 50 000 євро і є сумою трьох вищевказаних ставок.

5-а категорія. Професіонали, які можуть оскаржити рівень осудного доходу. Платники податків можуть зробити це у таких випадках:

 1. військова служба,
 2. тюремне ув’язнення,
 3. госпіталізація до лікарні або клініки,
 4. непрацездатність через вагітність або материнство відповідно до трудового законодавства,
 5. масштабні стихійні лиха, які повністю або частково унеможливили ведення професійної чи підприємницької діяльності,
 6. відгук дозволу на ведення власного бізнесу або здійснення професійної діяльності,
 7. заборона на діяльність їхньої установи або іншого місця ведення бізнесу, або професійної діяльності за рішенням державного органу з міркувань охорони здоров’я населення, або з інших причин, що відповідають суспільним інтересам,
 8. інші форс-мажорні обставини, що перешкоджають провадженню підприємницької діяльності протягом певного періоду.

Для застосування вищезазначених положень платник податків має подати до податкової адміністрації необхідні документи, що підтверджують його вимоги.

preview

Створено DALL·E 3


Контроль

На додаток до вищесказаного фрілансер має додаткову можливість оскаржити суму, що випливає з розміру мінімальної винагороди. Передумовою для цього є запит на проведення перевірки податковими органами з метою довести достовірність своєї декларації про доходи нижче за передбачуваний доход.Source link