05.03.2024

Афінські новини

Новини українською мовою з Греції

Нова програма субсидування для довгострокових безробітних віком від 55 років


Спільне міністерське рішення (CMD) про запуск програми субсидування зайнятості для 1300 довгострокових безробітних у віці старше 55 років, розрахованої на 24 місяці, підписано міністром праці та соціального забезпечення Домною Михайлиду, міністром внутрішніх справ Нікі Керамеосом та заступником міністра економіки та фінансів Танос.

Метою програми, бюджет якої становить 31,2 мільйона євро, є створення загалом 1300 нових робочих місць з повною зайнятістю в секторі громадської охорони здоров’я шляхом залучення безробітних у віці 55 років і старше.

Бенефіціарами програми є безробітні віком від 55 до 67 років, а також безробітні віком від 67 років і до 74 років, які не досягли пенсійного віку, необхідного для отримання повної пенсії, зареєстровані у цифровому регістрі безробітних Служби охорони здоров’я.

Сума допомоги на одного отримувача встановлюється у розмірі 75% від витрат на заробітну плату та витрати, не пов’язані з оплатою праці, становить до 750 євро та покривається за рахунок бюджету DYPA та органів державного управління, в яких працюватимуть одержувачі допомоги.

Міністр праці та соціального забезпечення Домна Михайлиду сказала: “Наше завдання – підтримувати робочу силу та знаходити рішення. Саме в цьому контексті здійснюється програма інтеграції на ринку праці для 1300 довгострокових безробітних віком від 55 років. За допомогою цієї програми ми не лише підтримуємо довгострокових безробітних, а й зміцнюємо структури системи охорони здоров’я. Наша мета ясна – ще більше збільшити наявний дохід громадян. Ніхто не залишиться осторонь”.

PS А хто відбиратиме цих 1300 осіб? Адже безробітних цього віку набагато більше.Source link