12 заходів підтримки для погорільців

Згідно із заявою заступника прем’єр-міністра Христоса Тріандопулоса щодо заходів підтримки постраждалих від пожеж у Пентелі та інших районах цього місяця,

«уряд Греції, Міністерство фінансів та Міністерство розвитку та інвестицій, у співпраці з компетентними міністерствами внутрішніх справ, інфраструктури та транспорту, розвитку сільських районів та продовольства, а також з місцевими органами влади, активізують низку заходів щодо підтримки домашніх господарств та підприємств у районах, що постраждали від пожежі в Аттиці та інших районах у липні 2022 року, після оголошення в районах надзвичайного стану та їх розмежування Міністерством інфраструктури та транспорту».

Детально про заходи підтримки:

1. Зупинення податкових зобов’язань

У районах, де оголошено надзвичайний стан, для ліквідації надзвичайних ситуацій та управління наслідками пожежі сплата всіх незавершених та підтверджених податкових зобов’язань як для юридичних, так і для постраждалих фізичних осіб припиняється. Зокрема, з виходом відповідної постанови передбачено реквізити для продовження строків погашення підтвердженої заборгованості фізичних та юридичних осіб територій, у строгому обмеженні лише постраждалих від пожежі.

2. Компенсації на першочергові потреби домогосподарств та предмети домашнього вжитку

Домогосподарствам, які постраждали від пожежі, у співпраці з муніципалітетами будуть виплачені грошові суми відповідно до реєстрації збитків через Міністерство внутрішніх справ. Воно, зокрема, відповідає за виплату компенсації, яка є:

  1. фінансову допомогу у розмірі 600 євро кожному домогосподарству, чиє основне місце проживання постраждало, для покриття його основних потреб,
  2. на додаток до цієї суми багатодітним сім’ям, які зазнали збитків, надається підтримка у вигляді додаткових 600 євро,
  3. постраждалі сім’ї отримують додаткову фінансову підтримку у розмірі 600 євро на кожного з їхніх членів, які є особою з особливими потребами,
  4. фінансова підтримка у розмірі до 6000 євро на домогосподарство для ремонту або заміни предметів домашнього вжитку в основному потерпілому будинку
  5. фінансова допомога 4500 євро людям, які отримали інвалідність внаслідок травми внаслідок стихійного лиха. Ця фінансова допомога постраждалим від стихійного лиха є безповоротною.

3. Надання житлової допомоги фізичним та юридичним особам для відновлення будівель та споруд у межах виділеної території.

Спільним міністерським рішенням залучених міністерств постраждалі райони розмежовані, та допомога у житловому будівництві надається для ремонту/реконструкції будівель через GDAEFK Міністерства інфраструктури та транспорту. Житлова допомога, що складається з безкоштовної державної допомоги (80%) та безвідсоткової позички (20%) з гарантією грецької держави, надається власникам постраждалих будівель та до максимальної межі 150 кв. м. від загальної суми площ їхнього майна, з метою їх відновлення (ремонту чи реконструкції, залежно від завданих ними збитків). Фінансування цього заходу здійснюється за рахунок Державної інвестиційної програми.

4. Перша допомога при житловій допомозі

Відповідно до положень інституційних рамок державної допомоги громадяни, які постраждали від пожежі, можуть через платформу arogi.gov.gr подати заявку на надання першої допомоги щодо житлової допомоги для постраждалих від пожеж будівель після відповідних перевірок з боку компетентних послуг, з передоплатою до 1400 .

5. Субсидія для підприємств, які постраждали від пожежі

Відповідно до існуючої інституційної структури Закону 4797/2021 (Урядовий вісник A 66/23.04.2021) Міністерство фінансів відповідає за компенсацію підприємств, що постраждали від стихійних лих, у співпраці з регіоном, який створює відповідні комітети, які для оцінки . Зокрема, надання частини збитків, що оцінюються, включає шкоду будівельним об’єктам, механічному обладнанню, сировині, товарам і пошкодженим транспортним засобам компанії, у той час як агрохолдинги включені в той же контекст. Таким чином, просуваючи в рамках співпраці з Регіоном процесу оцінки збитків на підприємствах та аграрних господарствах, аванс у розмірі передбачуваних збитків може бути наданий негайно, а після завершення процесу оцінки також може бути наданий остаточний відсоток субсидії щодо передбачуваних збитків. Нарешті, щодо аграрних господарств, схема субсидування рослинних засобів виробництва буде активована для аграрних господарств, порушених державною допомогою, у рамках співпраці між Міністерством фінансів, Міністерством розвитку сільських районів та продовольства та ELGA.

6. Звільнення від ENFIA на три роки

Будівлі за відповідною нею ділянкою, розташовані в районах, які будуть оголошені у зв’язку з пожежею надзвичайною ситуацією і щодо яких доведено, що вони повністю зруйновані або заподіяні їм функціональні пошкодження, що роблять їх непридатними для проживання, можуть бути звільнені від ENFIA. за 2022-2023-2024 роки, за умови, що на цей момент право власності чи речове право на майно належить платнику податків цього року. У цьому контексті Міністерство фінансів тісно співпрацює з Міністерством інфраструктури та транспорту для полегшення та прискорення відповідного процесу.

7. Зупинення виконавчих дій

Відповідно до відповідного положення Закону 4797/2021 може бути видано міністерське рішення про зупинення виконання будь-якого акта примусового виконання щодо рухомого чи нерухомого майна осіб, які постраждали від пожежі. Зокрема, щодо фізичних та юридичних осіб, а також юридичних осіб, які мають право на особливий захід, виконання будь-якого акта примусового виконання щодо їхнього рухомого або нерухомого майна припиняється на шість (6) місяців, за винятком вимоги про стягнення аліментів. Призупинення поширюється, зокрема, на проведення аукціонів, конфіскацію, висилку та особисте резервування. Протягом шестимісячного періоду припиняються терміни застосування засобів правового захисту та допомоги, пов’язаних із незавершеними виконавчими провадженнями.

8. Регулювання та призупинення страхових внесків

У співпраці з Міністерством праці та соціальних справ та у продовження відповідного Спільного міністерського рішення про демаркацію кордонів, яке буде видано за рішенням Міністерства праці та соціальних справ, торкнулися підприємств, розташованих у районах, які будуть розмежовані як торкнуті пожежі. Зокрема, передбачається:

  1. капіталізація прострочених страхових внесків до кінця місяця, що передує стихійному лиху (після донарахування комісій, відсотків, доплат та інших зборів),
  2. призупинення сплати поточних страхових внесків на шість (6) місяців,

9. Субсидія на оренду/житло

За спільним рішенням міністрів фінансів, розвитку та інвестицій та транспорту та інфраструктури після демаркації постраждалих районів може бути надано субсидію на оренду/спільне проживання для покриття витрат на тимчасове житло для постійних мешканців, чиї будинки постраждали від пожеж.

10. Розміщення постраждалих від пожежі в Аттіці у готельних номерах.

Для громадян Аттики, чиї будинки постраждали від пожежі, в рамках співпраці з Міністерством з кліматичних криз та цивільного захисту та Грецькою готельною палатою, щоб постраждалі могли бути розміщені у готельних номерах, було активовано механізм гостинності.

11. Підтримка фермерів від ELGA

ELGA, впродовж надзвичайного фінансування від Міністерства фінансів, підтримуватиме фермерів, чиє виробництво постраждало від пожеж, у контексті компенсацій постанови ELGA.

12. Надзвичайне фінансування місцевих органів влади

Міністерство внутрішніх справ у рамках співпраці з місцевими органами самоврядування розпочне надзвичайне фінансування – у разі потреби – муніципалітетам та регіонам для покриття перших потреб у покритті шкоди мережам та інфраструктурам.Source link

Якісна журналістська робота не може бути безкоштовною, інакше вона стає залежною від влади або олігархів.
Наш сайт існує виключно за рахунок реклами.
Будь ласка вимкніть ваш блокувальник реклами, щоб продовжити читання новин.
З повагою редакція