ΑΦΜ та ΑΜΚΑ присвоюються в пологовому будинку

Ще до того, як новонароджений отримає ім’я, у нього вже буде податковий та страховий реєстраційні номери державного реєстру громадян.

Відповідно до статті 52 законопроекту «Додаткові заходи щодо реалізації Регламенту (ЄС) 2019/788 Європейського парламенту та Ради про Європейську громадянську ініціативу та Комісію з реалізації Регламенту (ЄС) 2019/1799, що встановлює технічні специфікації», передбачається, що ІПН та АМКА будуть обов’язково присвоюватися всім новонародженим, пише dikaiologitika.gr.

Цифрова реєстрація народження дітей буде проводитись у пологових будинках за участю одного з батьків. Після того, як їх дані будуть ідентифіковані в системі, документи, що підтверджують народження, надані для цифрової реєстрації народження дитини, будуть автоматично занесені до реєстру громадян країни. Свідоцтво про народження буде видано після того, як батьки перевірять наявну в ньому інформацію та підпишуть документ. Все це відбуватиметься у стінах пологового будинку.

Новонародженим, крім АМКА та АФМ, буде надано «Єдиний номер громадянина». Після цього свідоцтво про народження буде надіслано для реєстрації дитини у реєстрі сім’ї батьків.

АФМ та АМКА будуть автоматично мобілізовані для покриття страховки новонародженого. Після закінчення процесу батьки автоматично інформуються через SMS або електронною поштою про здійснену реєстрацію у Фонді соціального страхування. У разі виникнення невирішених питань вони також будуть проінформовані.

Слід зазначити, що автоматична виплата допомоги по народженню оброблятиметься в електронному вигляді. Оскільки в пологовому будинку IBAN буде зареєстровано на банківському рахунку матері, ΑΑΔΕ повідомить ОПІКУ про фінансові дані, пов’язані з критеріями видачі допомоги по народженню.Source link

Якісна журналістська робота не може бути безкоштовною, інакше вона стає залежною від влади або олігархів.
Наш сайт існує виключно за рахунок реклами.
Будь ласка вимкніть ваш блокувальник реклами, щоб продовжити читання новин.
З повагою редакція